Move Space - twoja przestrzeń ruchu i oddechu

12 tyg. program "nie garb się"

TYDZIEŃ X

WPROWADZENIE - POSŁUCHAJ

RELAX 7 X W TYG. (15 minut)
dowolna pozycja - spróbuj relaksacji:

MOBILITY 4 X W TYG.

taniec 1 X W TYG.

TRENING "A" 1 X W TYG.

TRENING "B" 1 X W TYG.