Kontakt

Natalia Świenc

kontakt@movementor.pl | tel. +48 790-568-266

DANE FIRMY:

Move Space Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Wały Piastowskie 1/1508, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0001026356, NIP 5833473794, REGON 524794773, kapitał zakładowy w wysokości 5 000 zł.