Kontakt

Natalia Świenc

kontakt@movementor.pl | tel. +48 790-568-266

DANE FIRMY:

Move Mentor Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Wały Piastowskie 1/1508, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0001071556, NIP 5833495057, REGON 527062415, kapitał zakładowy w wysokości 5 000 zł.

Pobierz bezpłatną Próbkę Księżycową, która zawiera:
- medytację na każdy Nów Księżyca
- praktykę tańca spontanicznego
i zapisz się do movelettera!